Begeleiding

Begeleiden waar nodig is...
om vanuit kwetsbaarheid en zachtheid met innerlijke kracht
en jouw levenswijsheid je verlies hanteerbaar te maken voor jezelf.
Gemis en verlangen te kunnen integreren en te kunnen aanpassen
op jouw wijze in je leven tot een eigen unieke Leefkunst.

Elke vorm van verlies, of het een dierbare of een andere vorm van verlies is,
gaat gepaard met rouw en het leren integreren in de eigen hernieuwde en veranderde levensweg.
De relatie met het verlies is uniek voor de rouwbeleving.
Eigen verlies is het grootste verlies, en of het kort of lang duurde,
de intensiteit is alleen voelbaar en herkenbaar voor diegene die het betreft.

 

 Mogelijkheden bij begeleiding bij verlies en rouw:

 • Individuele begeleiding, relatie- of gezinsbegeleiding bij overlijden en andere vormen van verlies.

 • Psycho-educatie bij overlijden en andere vormen van verlies.
  Door kennis over verschillende manieren van rouwen kan inzicht verkregen worden in de ervaringswereld van de ander. Door het aanreiken van handvaten kan er meer ruimte, begrip en ondersteuning zijn voor elkaar. Deze kennis is te gebruiken in gezinsverband en in alle vormen van relaties, zoals ook bij collega's en begeleiders.
 • Omgaan met verlies van gezondheid
  Wanneer je lichaam je in de steek laat kun je het vertrouwen in jezelf verliezen. Toekomstverwachtingen die zo anders zullen gaan dan verwacht en gewenst. Wie ben je nu met deze diagnose? Welke impact heeft het verlies van gezondheid op jouw sociale, familiare, economische leven? Hoe kun je daar vorm aan geven, nu en in de toekomst? Als het leven te zwaar wordt is goed kunnen afscheid nemen van het leven heel belangrijk. Misschien wil je nog onuitgesproken wensen of verwachtingen uiten met naasten maar is het alleen te lastig om een juiste weg hierin te vinden. Misschien wil je contacten nog herstellen. Of wil je je eigen wensen rondom je afscheid van het leven vormgeven.

 • Verlies rondom en na het mantelzorgen
  Welke verliezen kom je tegen bij je dierbare en bij jezelf om mee om te gaan tijdens het mantelzorgen. Hoe blijf je elkaar vinden in het er anders voor elkaar zijn? En hoe is het om mantelzorger te zijn naast je rol als ouder/partner/kind, wat doet deze nieuwe rol met je? Wat lever je met liefde tijdelijk in? Hoe blijf je jezelf en kun je het mantelzorgen volhouden zonder het plezier in het leven te verliezen?
  Welke leegtes kom je tegen als het mantelzorgen niet meer nodig is door opname of overlijden. Wie ben je nog zonder die grote rol in je leven? Hoe geef je je leven weer zin en opnieuw inhoud? De eigen behoeften en zin van het leven mogen weer centraal komen staan.

 • Begeleiding en psycho-educatie bij terugkeer naar het werk 
  Verbinden met collega's of rouwende collega en werkgever staan hierin centraal.
  Verlieservaringen van collega's kunnen zowel voor afstand als betrokkenheid een rol spelen bij terugkeer op de werkvloer. Ontslag en/of reorganisatie of een ernstige/langdurige ziekte van een collega zijn ook verlieservaringen.